Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een brief van 6 september 2010 informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang van beheerplannen in het licht van de voorlopige PAS en de te verwachten tussenproducten tot aan het verschijnen van de definitieve PAS eind 2010 (Kamerstukken II 2009/10, 30 654, nr. 84). Het definitieve programma vormt uiteindelijk de juridische en ecologische onderbouwing van bestaand gebruik en de ontwikkelruimte voor voorziene en onvoorziene projecten. Deze onderbouwing is specifiek voor elk Natura 2000-gebied, heeft betrekking op het aspect stikstof en is gebaseerd op afspraken tussen overheden over maatregelen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8734