Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Literatuur

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

- H.J. de Boer, ‘Invloed ‘btw-pakket’ op de agrarische praktijk’, LTB 2010/9, p. 1-4. De auteur bespreekt de gevolgen voor de agrarische praktijk van de per 1 januari 2010 ingevoerde wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Implementatie richtlijnen BTW-pakket), Stb. 2009, 546 en 565. - A. Schouten, ‘Nagekomen bedrijfsbaten’, LTB 2010/9, p. 4-8. Aan de hand van rechtspraak geeft de auteur aan in welke gevallen agrarische ondernemers na staking van de onderneming kunnen worden geconfronteerd met (nagekomen) winst uit onderneming. - A.W. de Beer, ‘Grondige herwaardering (vervolg)’, LTB 2010/9, p. 10-13. De auteur gaat in op recente standpunten van de belastingdienst ten aanzien van de herwaardering van landbouwgronden bij personenvennootschappen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8744