Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In HR 17 september 2010, LJN BM6087 vordert een rozenteler vernietiging van een tussen hem en een exploitant van het kwekersrecht op rozencultivars gesloten licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst houdt kort gezegd in dat de exploitant de rozenteler het recht verleent om rozenplanten met de merknaam Anouschka te telen voor de productie van snijbloemen. De rozenteler legt aan zijn vordering ten grondslag dat sprake is van dwaling omdat hij is misleid met betrekking tot de haalbaarheid van de in het vooruitzicht gestelde termijn van aflevering van de stekken. Het hof heeft het beroep op dwaling verworpen. Ten onrechte, aldus de Hoge Raad: het hof is zonder genoegzame motivering voorbijgegaan aan de stellingen van de rozenteler, in het bijzonder de stelling van de rozenteler dat hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op grond van mededelingen van de exploitant in de onjuiste veronderstelling verkeerde dat het vermeerderingsproces reeds in week 28 was begonnen zodat aflevering van de steken in de weken 45 en 46 van 2001 haalbaar was, hetgeen voor de rozenteler van belang was met het oog op Valentijnsdag. Volgt vernietiging van het arrest van het hof met verwijzing van de zaak naar het gerechtshof ’s-Gravenhage. Wordt vervolgd...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Planten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8760