Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Meststoffenwet

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij de Tweede Kamer is ingediend het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering): Kamerstukken II 2009/10, 32 469, nr. 1-4. Het wetsvoorstel komt niet als een verrassing. Op 22 april 2010 stelde de minister van LNV de Tweede Kamer al op de hoogte het besluit van het kabinet om de in 2008 afgeschafte compartimentering van dierrechten opnieuw in te voeren middels een (voorstel tot) wijziging van de Meststoffenwet: Kamerstukken II 2009/10, 28 385, nr. 180, brief 22 april 2010 (zie Agr.r. 2010, p. 270, Wetgeving en Literatuur). Klik [kst32469.pdf] hier om het wetsvoorstel te downloaden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8761