Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Erfpacht

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In JBN 2010, nr. 51 bespreekt A.J.H. Pleysier het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden d.d. 14 januari 2010, NJ 2010, 236 waarin het hof oordeelde dat het betalen van een financiële vergoeding geen voorwaarde kan vormen voor de toestemming tot vervreemding van een erfpachtsrecht. De auteur twijfelt of hij een kettingbeding moet aanraden om te bereiken dat bij overdracht van een erfpachtsrecht een vergoeding verschuldigd is.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Zakelijke rechten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8764