Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Literatuur

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op het gebied van ruimtelijke ordening zijn de volgende boeken verschenen: - C.W.M. van Alphen e.a., Raakvlakken RO, Relaties met andere wetten, Alpen aan den Rijn: Kluwer 2010 (ISBN 9789013075823, 386 blz.). Het betreft een compact overzicht van recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en aanverwante beleidsterreinen. Het betreft een actualisatie van de uitgave van 2009. Er zijn geen hoofdstukken verwijderd of toegevoegd. De ontwikkelingen zijn bijgewerkt tot 1 juli 2010: ook de gevolgen van de Crisis- en herstelwet komen aan bod. Verder is het hoofdstuk water met de invoering van de Waterwet geheel herschreven. - P.J. Bouterse, R.J. van der Meulen, Inleiding Recht en Ruimte 2010, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2010 (ISBN 9789013074543, 476 blz.). Voorheen verscheen dit boek onder de titel ‘Inleiding ruimtelijke ordening en wonen’ dat elk jaar werd geactualiseerd in de vorm van een nieuwe uitgave. De auteurs hebben ervoor gekozen om de nieuwe uitgave uitsluitend toe te spitsen op het ruimtelijk bestuursrecht. Het onderdeel wonen wordt voortaan uitgebracht in een separate uitgave getiteld ‘ Inleiding wonen’. In NJB 2010, 1798, af. 34, p. 2253-2262, schetst B.J. Scheuler (een deel van) de wetswijzigingen die de afgelopen twee jaar plaatsvonden in het omgevingsrecht. De invoering van de Wabo en de Crisis-en herstelwet nemen daarbij een centrale plaats in. De titel luidt: ‘Kroniek van het omgevingsrecht. Vechten tegen complexiteit’.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8765