Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Meststoffenwet: Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet(bestuurlijke boetecategorieën)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In Stb. 2010, 698 is gepubliceerd het Besluit van 21 september 2010, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (bestuurlijke boetecategorieën). Het besluit treedt in werking op het moment dat de wet van 20 mei 2010 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de hoogten van bestuurlijke boetes (Stb. 2010, 264) in werking treedt. Artikel 62 lid 2 van laatstgenoemde wet geeft aan dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de maximale hoogte van de bestuurlijke boete die kan worden opgelegd voor aldaar genoemde overtredingen of categorieën van overtredingen. Dit besluit voorziet daarin.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8768