Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Q-koorts

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 23 september 2010 vond een debat plaats over de Q-koorts (Handelingen II 2010/11, nr. 3, p. 3-7). Tijdens het debat zijn vier moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen (Handelingen II 2010/11, nr. 3, p. 22): - de motie-Dijkgraaf c.s. waarin de regering wordt verzocht om opheffing van het fokverbod voor jaarlingen op bedrijven die in 2010 besmet zijn verklaard, maar aantoonbaar tijdig en volledig hebben gevaccineerd (28 286, nr. 431); - de motie-Ormel c.s. waarin de regering wordt verzocht om op korte termijn een plan van aanpak op te stellen ter bestrijding van Q-koorts, waarin tijdige ruiming van risicogroepen als één van de te nemen maatregelen is opgenomen (28 286, nr. 434).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8783