Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Mest

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van der Vlies waarin wordt gevraagd om de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zo aan te passen dat ruimte wordt geboden voor reparatiebemesting voor fosfaat met bewerkte organische meststoffen (Kamerstukken II 2009/10, 28 385, nr. 179), wordt niet uitgevoerd. Dat laat de minister de Tweede Kamer in een brief van 6 oktober 2010 weten: Kamerstukken II 2010/11, 28 385, nr. 193. Uitvoering van de motie strookt niet met het Vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn, en instemming vragen van de Europese Commissie is volgens de minister op dit moment ongewenst, omdat dat kan leiden tot herziening van het derogatiebesluit. Het ligt voor de hand om de mogelijkheid van reparatiebemesting te betrekken in de toekomstige gesprekken over het Vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn, zoals ook wordt geopperd vanuit de Commissie, aldus de minister.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8785