Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In Gerechtshof Leeuwarden 24 augustus 2010, LJN BN9921 heeft een agrariër een perceel grond aan de gemeente verkocht. Het perceel had ten tijde van de koop een agrarische bestemming, maar de gemeente heeft het perceel aangekocht om daarop een uitbreiding van het woongebied te realiseren. In de koopovereenkomst is bepaald dat - kort gezegd - de gemeente zich verbindt de agrariër eventuele belastingschade te vergoeden die hij ten gevolge van de verkoop zal leiden. Het geschil spitst zich toe op de vraag wat partijen hebben bedoeld met het begrip ‘belastingschade’. De gemeente haakt aan bij de interpretatie van het begrip ‘belastingschade’ in onteigeningszaken. Het hof gaat daar niet in mee: de betekenis van het begrip ‘belastingschade’ moet in dit geval worden beantwoord aan de hand van het bepaalde in de overeenkomst zelf. Het arrest laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is om afspraken in overeenkomsten goed vast te leggen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8786