Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Q-koorts

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een brief van 14 oktober 2010 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2010/11, 28 286, nr. 439) laat (inmiddels voormalig) Minister van LNV weten dat: - de motie-Dijkgraaf c.s. (TK 28 286, nr. 431) niet wordt uitgevoerd. Deze motie behelst het verzoek om opheffing van het fokverbod voor jaarlingen. Onduidelijk is of met de opheffing opnieuw een bron van besmetting ontstaat, aldus de minister; - de motie-Ormel c.s. (TK 28 286, nr. 434) wordt uitgevoerd. In deze motie is verzocht om op korte termijn een plan van aanpak op te stellen ter bestrijding van Q-koorts; - de openstelling van de Regeling herstructureringssteun Q-koorts 2010 (art. 47a-47e Openstellingsbesluit LNV subsidies 2010) wordt verlengd van 30 november 2010 tot 1 oktober 2011. Daarvoor wordt een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van 1,5 mln. euro.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8789