Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Transport

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het handhavingsbeleid van de Transportverordening (Verordening (EG) nr. 1/2005, PbEG 2005, L 93/1) wordt voor hobbydierhouders versoepeld. Dat volgt uit een brief van 14 oktober 2010 van (inmiddels voormalig) Minister van LNV aan de Tweede Kamer: Kamerstukken II 2010/11, 28 286, nr. 440. Bij hobbydiertransporten met een hobbymatig karakter wordt niet de gehele Transportverordening gehandhaafd, maar alleen (voor zover van toepassing) de basiseisen van artikel 3 van de verordening. Samengevat is voor beperkte handhaving van de Transportverordening vereist dat: - het gaat om transport van maximaal twee paarden, dan wel om transport van maximaal tien geiten of schapen; - het gaat om ander transport dan transport naar een slachthuis. Het transport naar een slachthuis wordt per definitie niet aangemerkt als transport met een hobbymatig karakter.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8790