Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Kaas

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Gouda Holland en Edam Holland zijn erkend als ‘beschermde geografische aanduidingen' (BGA) in de zin van verordening (EG) nr. 510/2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten (PbEG 2006, L 93/12). Dat schrijft (voormalig) Minister van LNV de Tweede Kamer in een brief van 13 oktober 2010: Kamerstukken II 2010/11, 21 501-32, nr. 415. Dit leidt ertoe dat deze aanduidingen alleen mogen worden gebruikt als is voldaan aan de door de Nederlandse Zuivel Organisatie en de producenten opgestelde eisen die de Europese Commissie heeft goedgekeurd. Vereist is in elk geval dat de kazen: - in Nederland zijn gemaakt van melk afkomstig van Nederlandse koeien; - op traditionele manier zijn bereid; - natuurlijk zijn gerijpt. De volgende Nederlandse producten genieten al langer bescherming op grond van deze verordening: - de Westlandse druif. Deze druif is, evenals Gouda Holland en Edam Holland, geregistreerd als 'beschermde geografische aanduiding' (BGA); - de kazen Noord-Hollandse Gouda, Noord-Hollandse Edam, Boeren Leidse met sleutels, de Kanterkazen en de aardappel Opperdoezer. Deze producten zijn geregistreerd als 'beschermde oorsprongsbenaming' (BOB). Overigens is ook Boerenkaas Europees beschermd, maar dan op grond van verordening (EG) nr. 509/2006 inzake de bescherming van gegarandeerde specialiteiten (PbEG 2006, L 93/ 1).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Producten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8791