Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Literatuur

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

- Van Mourik-Burgerhart, De personenvennootschap (2010), Deventer: Kluwer 2010 (ISBN 9789027153340, 202 blz.). De auteurs hebben ervoor gekozen om het boek te schrijven alsof titel 7.13 al in werking is getreden. Onder de titel, De personenvennootschap, publiceerde Van Mourik eerder een boek in de serie Studiepockets Privaatrecht (nr. 22) waarvan de vierde druk dateert uit 1993. Het nieuwe recht verlangde een geheel nieuwe opzet en algehele herschrijving. Mede daarom geldt deze uitgave als ‘eerste druk’. - I.C.P. Groenland, ‘Invoeringswet Flexibilisering BV-recht’, JBN 2010, nr. 57. Het artikel beschrijft de hoofdlijnen van het wetsvoorstel: de wijzigingen ten opzichte van de huidige regelgeving, het overgangsrecht en de fiscale aspecten. - J.A.M. ten Berg en H.E. Boschma, ‘Het (wankele) fundament van de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid, WPNR (2010) 6860.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Rechtspersonen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8827