Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: koop boerderij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Gerechtshof Leeuwarden 26 oktober 2010, LJN BO2052: verkoop van een boerderij met stallen met gebruikmaking van een koopakte Agrarisch Onroerend Goed naar NVM-model. Na verkoop blijkt ondermeer de fundering van de ligboxenstal gebrekkig te zijn. Vraag of sprake is van een non-conforme ligboxenstal in de zin van art. 7:17 BW. Hof: er is sprake van non-conformiteit indien komt vast te staan dat de houten palen van de fundering van de ligboxstal ten tijde van de levering niet volledig onder water stonden. Aan koper wordt ter zake een bewijsopdracht verstrekt. Geen sprake van schending onderzoeksplicht koper: het niet voldoende onder water staan van de houten funderingspalen was ten tijde van de koop niet zonder graafwerk en/of destructief onderzoek te constateren.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8829