Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Ecologische hoofdstructuur (EHS)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De onlangs aangetreden staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (H.Bleker), gaat flink bezuinigen op uitgaven voor natuurbeleid. Zo is te lezen in zijn brief aan de Tweede Kamer van 25 oktober 2010: Kamerstukken II 2010/11, 30 825, nr. 61. Met name gedane uitgaven voor verwerving in de robuuste verbindingszones en recreatie om de stad komen niet meer in aanmerking voor financiering uit het eerder aan de provincies verleende budget. Daarnaast kan de staatssecretaris niet verzekeren dat de verplichtingen die de provincies nog aangaan, uitgezonderd die voor continuïteit van beheer, daadwerkelijk uit het eerder verleende budget kunnen worden gefinancierd. Een en ander zal worden betrokken bij het overgangsregime van het wetsvoorstel waarmee vorm zal worden gegeven aan de decentralisatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied, aldus de staatssecretaris. De staatsecretaris lijkt daarmee de reeds gemaakte afspraken tussen provincies en rijk op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied te doorkruisen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Landinrichting
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8830