Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft de Tweede Kamer bij brief van 27 oktober 2010 verzocht om in te stemmen met een onderzoek naar de knelpunten bij de implementatie van Natura 2000 en de mogelijke oplossingsrichtingen die kunnen worden meegenomen in de integratie van de Natuurwetgeving (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet) dat in het voorjaar 2011 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend: Kamerstukken II 2010/11, 32 548, nr. 1. De onderzoeksvragen zijn opgedeeld in drie subonderdelen: - een juridisch onderzoek (juridische knelpunten en oplossingen). - een onderzoek op natuur- en milieuaspecten (ecologische knelpunten en oplossingen). - een onderzoek naar de beheerplanprocessen van Natura 2000 (knelpunten bij het beheerplanproces van Natura 2000 en oplossingen).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8831