Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Lancering nieuwe juridische dienst voor de agrarische rechtspraktijk

W.Bruil

In de Nederlandse land- en tuinbouw worden veel contracten tussen agrarische ondernemers met leveranciers of afnemers gesloten die niet waterdicht zijn. Er zijn veel contracten met gebreken in omloop. Ook komt het in de agrarische praktijk nog steeds vaak voor dat gemaakte afspraken helemaal niet op papier worden gezet. In arbitragezaken die bij het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR) worden behandeld, blijkt de gebrekkige vastlegging van de afspraken in veel gevallen de oorzaak te

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

zijn van het juridische geschil. Veel van deze juridische problemen kunnen worden voorkomen door een goed contract. Daarom heeft het IAR samen met DCA-Markt (Dienstencentrum Agrarische Markt) een nieuwe juridische dienst ontwikkeld: de ContractCoach. Deze dienst is op 12 november jl. gelanceerd via de website www.boerenbusiness.nl. Met deze laagdrempelige service kunnen contracten worden gescand op fouten en kunnen nieuwe contracten en/of algemene voorwaarden worden opgesteld. Elke ondernemer kan zo op eenvoudige, snelle en goedkope wijze van de deskundigheid van het IAR profiteren. Voor DCA-Markt, eigenaar van Boerenbusiness, past de ContractCoach bij de huidige ontwikkelingen in de agrarische sector. ‘De verzakelijking neemt toe. Agrarische ondernemers moeten met steeds grotere partijen zaken doen. Juridisch beslagen ten ijs komen, hoort bij het hedendaagse ondernemerschap’, zegt DCA-directeur Kees Maas. ‘Tegelijkertijd vinden velen de stap naar een advocaat groot. Deze drempel is bij ContractCoach bijzonder laag, waarbij een ondernemer gegarandeerd is van deskundig agrarisch advies.’

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Algemeen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8858