Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Boekbespreking

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

W.L. Valk, ‘Boekbespreking’, WPNR (2010) 6862, p. 800-803. Valk bespreekt daarin de tweede druk (2009) van de Asser-serie Pacht: G.M.F. Snijders, Asser/Snijders 7-III, Deventer: Kluwer 2009 (ISBN 9789013050493, 316 blz.). Volgens de auteur is de Asser/Snijders zonder twijfel een betrouwbare bron voor de rechtspracticus, of deze nu in het notariaat, de advocatuur of in de rechterlijke macht werkzaam is. Snijders is volgens de auteur een knap jurist die boven de stof staat en in staat is verbanden te leggen, die de gemiddelde lezer gemakkelijk zouden ontgaan. Ook de ervaring van Snijders als advocaat in pachtzaken komt de kwaliteit van het boek ten goede, nu Snijders weet aan welke informatie de praktijk behoefte heeft, aldus de auteur. Naast de boekbespreking staat de auteur ook nog stil bij de ontwikkeling van de literatuur over het pachtrecht. Hij signaleert dat het debat in de literatuur over de pacht afneemt, terwijl het pachtrecht niet is uitontwikkeld. Volgens de auteur is het hoogst wenselijk dat juristen van niveau blijven schrijven over pacht en daarbij ook rechtspolitieke vragen niet schuwen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8860