Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Literatuur

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

- G.L.L.C. Waardenburg, ‘De invoering van de plattelandswoning. Een oplossing voor toekomstige problemen in het buitengebied?’, TBR 2010/193, p. 1051-1056. De auteur bespreekt de doelstelling en inhoud van de intiatiefnota- Van Heugten ‘Beter wonen op het platteland’ (Kamerstukken II 2008/09, 32 030, nr. 2). Ook staat de auteur stil bij de kritiek en aanbevelingen vanuit de literatuur op het wetsvoorstel, o.a. van P.P.A. Bodden in zijn artikel in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht ‘ De plattelandswoning in de Wet milieubeheer. Van de regen in de drup’ (Agr.r. 2010, p. 193-196) en van E.H.M. Harbers in haar artikel ‘Beter wonen op het platteland’, Agr.r. 2010, p. 3. - F. Onrust, ‘De relatie tussen de Wabo en de Waterwet’, BR 2010, p. 851-864. De auteur gaat in op de relatie tussen de Wabo en de Waterwet, meer in het bijzonder de relatie tussen de omgevingsvergunning en de watervergunning. Aan bod komen verschillende aspecten van samenloop van beide vergunningen, met bijzondere aandacht voor de procedurele coördinatie van beide vergunningen (de coördinatieregeling op grond van de Wabo en de Waterwet) en de verschillende vormen van advies door het bevoegd gezag. - L. van Schie-Kooman en J.R. Vermeulen, ‘De Gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten’, BR 2010, p. 883-892. Het artikel behandelt de belangrijkste veranderingen als gevolg van de op 1 juli 2010 in werking getreden gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten (Stb. 2010, 155).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8861