Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Regeling inrichting landelijk gebied

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling inrichting landelijk gebied (Rilg) is met ingang van 13 november 2010 gewijzigd: Stcrt. 2010, 17734. Het gaat om de opschorting van de op het bureau beheer landbouwgronden rustende koopplicht ex. artikel 5 en 6 Rilg. Deze koopplicht is met ingang van 15 november 2010 opgeschort voor grond gelegen in de provincies Drenthe, Noord-Brabant, Noord-Holland of Overijssel (De koopplicht houdt in dat als het bureau een recht van eigendom of een daarvan afgeleid recht wordt aangeboden in de gevallen als bedoeld in artikel 5 of artikel 6 Rilg, het bureau gehouden is dit recht te verwerven voor rekening van de provincie. Het gaat ondermeer om gronden gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Landinrichting
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8862