Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: wateroverlast

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In HR 19 november 2011, LJN BN8061 staat de vraag centraal of het Hoogheemraadschap ten opzichte van een akkerbedrijf in de Klappolder aansprakelijk is voor de door het akkerbouwbedrijf geleden schade als gevolg van het onder water lopen van haar percelen. Het Gerechtshof ´s -Gravenhage wees de vordering tot schadevergoeding van het akkerbouwbedrijf in eerdere instantie - na tussenarrest d.d. 29 maart 2007, LJN BA4449 - bij eindarrest van 30 september 2008, LJN BG3997 af. Hoewel het cassatieberoep van het akkerbouwbedrijf tegen beide arresten door de Hoge Raad wordt afgewezen op grond van art. 81 RO, geven zowel de conclusie van A-G mr. Wuisman, als de arresten van het Gerechtshof ´s-Gravenhage een goed beeld van de juridische merites inzake de zorgplicht van het Hoogheemraadschap in geval van wateroverlast.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8864