Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Minasheffingen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De verschillende varkensbedrijven die beroep hadden ingesteld tegen de minas- naheffingsaanslagen over de jaren 1998 en 1999 zijn door het Gerechtshof ´s-Gravenhage in het ongelijk gesteld. De naheffingsaanslagen zijn volgens het gerechtshof terecht opgelegd: Gerechtshof Den Haag 17 november 2010, LJN BO3612 t/m BO3619. De varkensbedrijven hebben niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van ontoelaatbare onnauwkeurigheid in de uitvoering van de bemonstering, zoals bedoeld in het verwijzingsarrest van de Hoge Raad d.d. 9 april 2009 (Agr. r. 2009/5527, met noot D.W. Bruil).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8865