Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In ABRS 1 december 2010, nr. 201003832/1/H1, LJN BO5699 komt appellant zonder succes op tegen de weigering door B&W van een tijdelijke ontheffing ex. art. 3.22 lid 1 Wro voor het gebruiken van een bijgebouw ten behoeve van huisvesting van tuinbouwmedewerkers: ‘Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 17 maart 2010, in zaak nr. 200906942/1, is voor de toepassing van artikel 3.22, eerste lid, van de Wro vereist dat aannemelijk is dat na het verstrijken van de gestelde termijn geen behoefte meer bestaat aan de tijdelijke voorziening. (…) Nu onvoldoende zekerheid bestaat dat de tuinbouwmedewerkers tijdig zullen verhuizen, heeft appellant niet aannemelijk gemaakt dat slechts voor een duur van maximaal vijf jaar behoefte zal bestaan aan het tijdelijke gewenste gebruik van het bijgebouw. Het college heeft terecht het verzoek om tijdelijke ontheffing geweigerd. De rechtbank is tot dezelfde conclusie gekomen.’

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8889