Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Literatuur

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

H.A. Van Basten, ‘Het melioratierecht’, de landeigenaar, december 2010 (nr. 6), p. 29. Van Basten bespreekt het arrest Dings/Het Kruis BV van het Pachthof Arnhem d.d. 14 september 2010, LJN BO0401. Daarin buigt het hof zich over de vraag of de pachter een vergoeding toekomt voor door hem aangebrachte verbeteringen aan het gepachte ex. art. 7:350 BW. Dit arrest wordt komend jaar gepubliceerd in Agr.r. met een annotatie van E.H.M. Harbers.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8896