Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Regeling GLB-inkomenssteun 2006

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd: Stcrt. 2010, 17359. (Een deel van de bepalingen werkt terug tot en met 1 januari 2010). Met de wijzigingen wordt gevolg gegeven aan de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan de Health Check van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het gaat onder meer om: 1. Uitsluiting van bepaalde ondernemingen van directe steunverlening. - Aan de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 is een nieuw artikel 6 toegevoegd waarin is bepaald welke ondernemingen niet in aanmerking komen voor directe steunverlening. 2. Verlening van specifieke steun als bedoeld in artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009 voor bepaalde diervriendelijke productiemethoden. - Aan de steunregelingen die in hoofdstuk 2a van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 zijn opgenomen worden drie steunmogelijkheden toegevoegd in de nieuwe paragrafen 7, 8, en 9. Het gaat om steunverlening ten behoeve van (a) diervriendelijke productie, (b) de verbetering van het welzijn van varkens en (c) de verbetering van het welzijn van vleeskuikens. 3. Wijzigingen die samenhangen met de lopende herziening van het zogenoemde perceelsregister. - Aan de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 is een nieuw artikel 66 toegevoegd, waarin is bepaald onder welke omstandigheden de oppervlakte van sloten, gelegen tussen landbouwpercelen, kunnen worden meegerekend voor de bepaling van de subsidiabele oppervlakte van landbouwpercelen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8898