Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Q-koorts

W.Bruil

Het evaluatierapport inzake de aanpak en bestrijding van Q-koorts van de commissie Van Dijk is op 22 november 2010 aan de Tweede Kamer verstuurd: Kamerstukken II 2010/2011, 28 286, nr. 443. Het is een lijvig rapport geworden (130 pagina´s). De centrale vraag die de commissie diende te onderzoeken is op welke wijze de ministeries van VWS en LNV de aanpak van Q-koorts ter hand hebben genomen en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken voor de toekomst.

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het rapport bevat hiertoe een uitvoerige beschrijving van de historische feiten met betrekking tot het Q-koortsdossier, antwoord op een tiental subvragen binnen de centrale vraag en conclusies en aanbevelingen. De commissie komt met een negental conclusies, waaronder: - op verschillende momenten had doortastender kunnen en moeten worden opgetreden, maar dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat de uitkomst en het ziekteverloop dan ook daadwerkelijk anders waren geweest; - op meerdere momenten is de relevante informatie onvoldoende gecommuniceerd, zowel tussen als binnen de betrokken instanties (als voorbeeld wordt genoemd de informatie over het voorkomen van humane Q-koortsgevallen in relatie met melkgeitenbedrijven in 2005 en 2006); - de uitwerking van maatregelen heeft vertraging opgelopen doordat de ministeries van VWS en LNV verschillende opvattingen hadden over het bewijs dat melkgeitenbedrijven de meest waarschijnlijke infectiebron van Q-koorts onder mensen waren. Ook leidde dit tot verwarring bij betrokkenen; - het onderzoek naar de vermoedelijke infectiebron van Q-koorts is geruime tijd gehinderd door beroep op het privacyargument; - de ministeries van LNV en VWS zijn in hun reactie op de Q-koortsuitbraak te terughoudend opgetreden. Klik [blg88397.pdf] hier om het rapport te downloaden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8899