Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Juridisering

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het LEI heeft een boekje het licht doen zien over Juridisering in de agrosector; verkenning van een veelkoppig fenomeen. Het is geschreven door C.A. Hazeu en H.J. Silvis. De laatste conclusie kan onderstreept worden: “Zo zou er bijvoorbeeld extra gedaan kunnen worden aan kennisverspreiding op agrarisch-juridisch gebied. Dat begint al van onderop. Zo zouden er in alle agrarische (beroeps)opleidingen ten minste enkele lessen en colleges onderdeel van het curriculum moeten uitmaken waarin aandacht is voor de relevante hoofdzaken van het intellectueel eigendomsrecht (kwekersrecht, octrooirecht), omgevingsrecht en Europees recht en beleid.” (Den Haag 2011, 94 blz.).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Algemeen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9145