Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Soortenbescherming

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een omvangrijk artikel in Bouwrecht (Kluwer) beschrijft H.E. Woldendorp de conclusie van de AG van het Europese Hof van Justitie inzake het Franse beleid ten aanzien van de hamster, onder de titel ‘De hamster spookt weer rond!’ (Bouwrecht 2011, blz. 209 e.v.). Tot nu toe werd aangenomen dat de soortenbescherming vooral bestond uit het nalaten van ingrepen (vangen en/of doden, verstoren, vernielen of rapen van eieren, beschadiging van voortplantings- of rustplaatsen (art. 12 Habitatrichtlijn). De AG gaat nu veel verder: vereist is ook een actief beleid om de soorten in een goede staat van instandhouding te brengen. De Franse overheid heeft niet genoeg gedaan om de hamster in de Elzas te bevorderen. Het lijkt er op neer te komen dat boeren verplicht moeten worden om hamstervriendelijke gewassen te telen, zoals graan en luzerne. Maïs is uit den boze. Dat gaat wel ver, constateert de schrijver terecht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9147