Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Megastallen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De maatschappelijke discussie over megastallen woedt voort in Nederland. Op 7 juni is verschenen het langverwachte IRAS-rapport over de mogelijke gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij. Uit het onderzoek blijkt dat Q-koorts meer voor komt in de omgeving van geitenbedrijven. Rondom pluimvee- en geitenbedrijven komt vaker longontsteking voor. Daarentegen komen astma en COPD minder voor in de nabijheid van veehouderijbedrijven. Uit de resultaten blijkt geen duidelijke afstand tot veehouderijbedrijven, een relatie met megastallen of dierdichtheid te benoemen waarbij gezondheidseffecten bij mensen vaker optreden. Dat blijft dus vooralsnog onbeslist. In Duitsland blijkt het ook een probleem te zijn, de vestiging van steeds grotere veehouderijen in het buitengebied, althans dat beweert Wolfgang Schrodter in een artikel in Agrar- und Umweltrecht, mei 2011, blz, 177 e.v.). Er zijn daar echter ook in wetgeving (het Baugesetz) aanknopingspunten om deze bedrijven tegen te gaan, omdat in die wet een onderscheid wordt gemaakt tussen agrarische (‘landwirtschaftliche) veehouderij en bedrijfsmatige (“gewerblicher”) veehouderij. Alleen de eerstgenoemde mogen in principe in het buitengebied worden toegelaten. Maatgevend is dat voor een agrarisch bedrijf meer dan 50% van het benodigde voer op de eigen grond (eigendom of langdurige pacht) moet worden geteeld. Ook de eis van een voldoende ontsluiting, geurhinder (in Duitsland hebben ze daarvoor een GIRL-systeem), gezondheidseffecten (ook weinig bekend), natuur, brandgevaar etc. kunnen de vestiging tegengaan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9239