Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natuurbescherming

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de bevoegdheidsverdeling in provinciegrensoverschrijdende Natura 2000 gebieden gaat een artikel van M. Claessens in het Tijdschrift voor Bouwrecht van mei 2011, blz. 406 e.v.. Welke provincie is bevoegd om dan vergunningen af te geven? Het artikel gaat uitgebreid in op art. 2 en 2a van de NB-wet, waarbij wordt vergeleken met oplossingen in het waterrecht. In Bouwrecht van mei 2011, blz. 297 e.v. is een uitgebreide kroniek van het natuurbeschermingsrecht over 2010 opgenomen, van de hand van M.M. Kaajan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9240