Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: EHS

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Tweede Kamer heeft het maar weer eens over de Ecologische Hoofdstructuur gehad. Een verslag van een algemeen overleg is verschenen onder Kamerstukken II, 2010-2011, 30825, nr. 79. Er is, aldus de staatssecretaris, nog geen overeenstemming met de provincies over de herijking EHS, maar hij is al wel vast met zijn deel begonnen: de verkoop van gronden door Staatsbosbeheer en BBL, voor in totaal meer dan € 200 mln. Er volgt nog een “Grondnota” (Kamerstukken II, 2010-2011, 29659, nr. 69).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9242