Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Paardenwelzijn

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wie denkt dat het met de paarden wel goed zit, zal zich verbazen dat de Sectorraad Paarden toch nog twaalf richtlijnen voor het welzijn van deze dieren heeft kunnen bedenken. Deze zijn door de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2010-2011, 28286 nr. 508). Het gaat dan om zaken als voeding, drinkwater, minimale boxoppervlakte, beperking van het zweepgebruik e.d. Veel zal via voorlichting – o.a. via een Gids van Goede Praktijken - en via privaatrechtelijke regeling – zoals reglementen van organisaties – moeten worden geïmplementeerd, maar op drie punten pleit de SRP voor overheidsmaatregelen: het afschaffen van prikkeldraad, een periodieke keuring voor paardentrailers en het ruimtelijk beleid. De staatssecretaris ziet daar niet veel in. Staatsbosbeheer zal worden gevraagd geen prikkeldraad meer te gebruiken, een periodieke keuring – anders dan voor transporten van langer dan acht uur, die nu ook al verplicht is – komt er niet, en voor ruimtelijke ordening moet men bij gemeenten zijn. Er bestaat trouwens al een samen met de VNG opgestelde Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening. Intussen wordt wel werk gemaakt van een I&R-regeling voor paarden, zie Kamerstukken II 2010-2011, 28286, nr. 511), maar een wettelijke verplichting duurt nog even.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9244