Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierenwelzijn

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe strategie voor het dierenwelzijn als vervolg op het actieplan 2006-2010. De Nederlandse inzet daarbij is als volgt: er moet een EU-kaderwet komen, er moet specifieke wetgeving komen voor dieren waarvoor nu nog niets geregeld is, bestaande regelgeving moet worden geharmoniseerd en herzien. Ook zijn er voorstellen voor een verbetering van de handhaving en naleving. (Kamerstukken II, 2010-2011 28286, nr. 514.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9246