Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Mest

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De vrijstelling voor het niet emissie-arm gebruiken van mest in het veenkoloniaal bouwplan (artikel 5 Besluit gebruik meststoffen), ter bestrijding van verstuiving is per 1 januari 2010 vervallen. Daar is de staatssecretaris nu op teruggekomen en er is toch weer een vrijstelling verleend. In het kader van het vijfde Actieplan nitraatrichtlijn wordt de discussie verder gevoerd (Kamerstukken II, 2010-2011, 28385, nr. 206).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9248