Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Boetes

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Door de invoering van de vierde tranche van de Awb per 1 juli 2009 is de bevoegdheid van de minister om bestuurlijke boetes op te leggen voor overtredingen van het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet onverhoeds komen te vervallen, zo besliste de Rechtbank Den Haag op 23 februari 2011 (LJN BP 9769). Alle boetes worden terugbetaald en er volgt een wetswijziging (Kamerstukken II 2010-2011, 28385, nr. 204)

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9249