Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Griffierechten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De regering is van plan de griffierechten te verhogen om ze kostendekkend te maken. Het wetsvoorstel voor een kostendekkend griffiestelsel is op 31 maart 2011 voor consultatie rondgestuurd. Dat leverde veel negatieve reacties op: de Nationale Ombudsman heeft een “zorgenbrief” geschreven, de Raad voor de Rechtspraak ontraadt de invoering van het systeem, het Register Belastingadviseurs vindt dat een en ander leidt tot onrechtvaardigeid en machteloosheid. Laat de overheid maar duidelijker belastingregels maken, dan nemen de procedures vanzelf af. In het NJB van 24 juni 2011, blz. 1602 windt ook de voorzitter van de Afdeling rechtspraak zich erover op.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Algemeen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9278