Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Covergisting

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Er komen meer producten beschikbaar voor covergisting. Alle stoffen waarvan komt vast te staan dat er geen landbouwkundige of milieukundige bezwaren tegen zijn komen op de positieve lijst te staan (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). De beoordeling geschiedt door een onafhankelijke Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) aan de hand van een daartoe opgesteld Protocol. In de toekomst wil de staatssecretaris de beoordeling aan het bedrijfsleven zelf overlaten (Kamerstukken II, 2010/2011, 28385, nr. 210).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9283