Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Moties

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van ELI, in november 2010, is een aantal moties aangenomen. In een brief aan de Tweede Kamer geven de bewindslieden aan hoe zij met die moties zullen omgaan (Kamerstukken II, 32500 XIII, nr. 197). Het gaat dan onder meer over: • Een keurmerk voor ‘streekeigen producten’ (wordt over overlegd); • Het vereenvoudigen van archeologisch onderzoek (beleid wordt geëvalueerd) • Zwaardere straffen voor dierenmishandelaars (wordt bekeken) • De handhaving van de investeringsregeling voor jonge landbouwers (daarvoor is de Regeling LNV-subsiedies aangepast; voor jonge landbouwers is € 8 mln. Beschikbaar, Stcrt. 21 juli 2011, nr. 13382). • Stalbrandpreventieplannen (er komt een plan van aanpak) • Onteigening voor natuur (alleen in uiterste gevallen)

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Algemeen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9317