Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Duurzame stallen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Er kan sinds 2008 subsidie worden verstrekt voor duurzame stallen. Wat dat zijn staat in de Regeling LNV-subsidies (gewijzigd Stcrt. 21 juli 2011, nr. 13382); het komt er op neer dat een zo’n innovatieproject op een aantal punten betermoet scoren dan de wettelijke eisen (ammoniakuitstoot, geur, fijn stof, diergezondheid, dierenwelzijn). Het aantal aanvragen is wat teruggelopen maar er is nog steeds meer vraag dan budget, aldus de staatssecretaris (Kamerstukken II , 2010-2011, 28286, nr. 517). In dezelfde brief wordt ook ingegaan op de Röntgenbeunhazen en de ontwikkeling van de combikip.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9322