Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Tarieven

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Landbouwkwaliteitsregeling 2007 is aangepast met het oog op een wijziging van de grondslag voor de tarieven van controle-instellingen (zoals de Stichting Skal, de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau, Stichting Bloembollenkeuringsdienst). Daartoe is een nieuw artikel 26b in de regeling opgenomen dat een duidelijker basis biedt voor het in rekening brengen van tarieven en retributies (Stcrt. 1 juli 2011, nr. 11587)

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9333