Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Kwekersrecht

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister van ELI aan hoe hij de oplossing van de octrooiproblematiek van kwekers ziet. In het octrooirecht zal een beperkte veredelingsvrijstelling worden geïntroduceerd. Een uitgebreide vrijstelling (het “tweede spoor”) is alleen in internationaal verband te realiseren. Er is daarover al een consultatie met het bedrijfsleven geweest. Nagegaan wordt of er Europees draagvlak is voor een wijziging van de Europese octrooirichtlijn op dit punt. Een uitgebreide vrijstelling is nu waarschijnlijk in strijd met die richtlijn, maar ook met de TRIPS-overeenkomst. De Raad van State wordt daarover advies gevraagd. (Kamerstukken II, 2010-2011, 27428, nr. 202)

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Planten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9364