Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Raakvlakken

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij Kluwer is verschenen het boek Raakvlakken RO 2011; Relaties met andere wetten, door C.W.M. van Alphen e.a. Het boek beschrijft allerlei wetgeving die verband houdt met de ruimtelijke ordening, zoals infrastructuurwetgeving, milieuwetgeving. Archeologie, natuurbescherming, water, externe veiligheid. Een apart hoofdstuk is gewijd aan veehouderijen, met daarin onder meer de Wet geurhinder en de Wet ammoniak en veehouderij.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9381