Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wro

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel tot wijziging van de Wro (Kamerstukken II, 2010/11, 32821, nr. 5, verslag). Het wetsvoorstel voorziet in een wettelijke grondslag voor rijk en provincie inzake de afwijkingsbevoegdheid van respectievelijk de rijks-amvb (Barro) en de provinciale verordeningen ruimte. Hoewel het niet met zoveel woorden wordt gezegd blijkt uit het dossier, met name uit het advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel, dat deze wettelijke grondslag thans ontbreekt. Provinciale ontheffingen ontberen thans dus rechtskracht en men mag aannemen dat de desbetreffende verbodsbepalingen in verordeningen onverbindend zijn. Het advies van de Raad van State over het Barro is om die reden waarschijnlijk nog niet openbaar gemaakt. Het wetsvoorstel bevat dan ook overgangsrecht, waardoor eerdere provinciale ontheffingsbesluiten alsnog rechtskracht krijgen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9382