Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Bestuursprocesrecht

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) heeft het septembernummer geheel gewijd aan wetsvoorstel 32621 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, met bijdragen van Daalder, Verheij, Van Male, Konijnebelt, Zijlstra e.a. Jurgens gaat in op het vermoedelijk meest omstreden onderdeel van de wet, het relativiteitsvereiste: de rechter kan een besluit in stand laten als een rechtsnorm is geschonden die niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich erop beroept (art. 8:69a).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Algemeen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9416