Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dieren in het geding

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onder deze titel is een boek verschenen bij SDU Uitgevers, geschreven door Eugenie de Bordes. Het gaat over de regelgeving ter bescherming van dieren en over de interpretatie daarvan door de rechter. Na een inleidend hoofdstuk wordt een historische volgorde aangehouden, waarbij een bepaalde periode een soort kenmerk meekrijgt: de ontwikkeling van het denken over dieren (hoofdstuk 3), de periode 1886-1981 (openbare zedelijkheid), 1981-1992 (intrinsieke waarde van dieren), 1992-2011 (Gezondheid- en welzijnswet voor dieren. Daarna volgen enkele thematische hoofdstukken over dierenmishandeling: hoofdstuk 7 is getiteld ‘onvoorzienbare dierenmishandeling’ en bevat een overzicht van de rechtspraak, terwijl een uitweiding over GWWD-uitvoeringsbesluiten, zoals het besluit aanwijzing voor productie te houden dieren, het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit, geplaatst zijn onder de titel “voorzienbare dierenmishandeling”. Dan neemt men het boek al niet meer zo serieus. Er staan wel plaatjes in. Wie tot dierenmishandeling wil overgaan dient wel te beseffen dat er een nieuwe Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierverwaarlozing is (Stcrt. 29 september 2011, nr. 17369).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9419