Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Duurzame veehouderij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Commissie Van Doorn heeft een rapport gepresenteerd “Al het vlees duurzaam; de doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020”. In het rapport – ook wel bekend als Verdrag van Den Bosch – wordt een mooi toekomstbeeld geschetst. Ook worden er concrete maatregelen voorgesteld: een integraal ketenkwaliteitssysteem, geen preventief gebruik antibiotica, sluitende milieukringlopen, dierenwelzijn e.d. Het rapport is te vinden via www.brabant.nl/actueel/nieuws/2011/september/advies-commissie-van-doorn.aspx. Ook Alders is klaar met zijn maatschappelijke dialoog over megastallen, zie www.dialoogmegastallen.nl: “Van mega naar beter”. Het document is ook naar de kamer gestuurd. De Staatssecretaris zal beide documenten bij zijn op te stellen visie betrekken (Kamerstukken II, 2011-2012, 28973, nr. 79/81). Het terugdringen van antibiotica is ook aan de orde in een brief van de staatssecretaris van ELI (Kamerstukken II, 2011-2012, 29683, nr. 104).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9420