Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Fokkerij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een uitvoerige brief van de staatssecretaris van ELI wordt ingegaan op het fokkerijbeleid in relatie tot diergezondheid en dierenwelzijn. De indruk die men ervan krijgt is dat het vooral over gezelschapsdieren gaat. In de landbouw is kennelijk alles in orden, met het Fokkerijbesluit en de desbetreffende (vernieuwde) verordening van het productschap voor Vee en Vlees, op grond waarvan fokkerijorganisaties ook iets moeten doen aan erfelijke gebreken en inteelt. (Kamerstukken II, 2011-2012, 28286, nr. 525).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/9422