Tijdschrift voor Financieel Recht

Boeken

Legal Risk Management

Legal Risk Management

Dit boek gaat over de rol die juristen kunnen vervullen bij het proactief beheren van juridische risico’s. De auteur gaat in op de betekenis van de term ‘juridisch risico’ en de interne en externe omgevingsfactoren die van invloed zijn op het beheren van juridische risico’s.

Daarna beschrijft hij een methode, die kan worden gebruikt om juridische risico’s tijdig te identificeren en te waarderen waardoor de kans op claims kan worden verkleind of de mogelijke schadelijke gevolgen daarvan kunnen worden verminderd. Het boek is geschreven voor allen die mede verantwoordelijk zijn voor het beheren van juridische risico’s. Dat zijn niet alleen bedrijfsjuristen, maar bijvoorbeeld ook juristen werkzaam voor instellingen, wetgevingsjuristen, risicobeheerders en leden van bestuursorganen die risicobeheer in hun portefeuille hebben.

Het boek is ook interessant voor degenen die het risicobeheer van ondernemingen of instellingen moeten beoordelen, zoals medewerkers van een interne accountantsdienst of van publiekrechtelijke toezichthouders. Voorts kan het leden van de rechterlijke macht behulpzaam zijn bij rechtsvinding in zaken over privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aansprakelijkheid.

Dit boek staat onder redactie van prof.mr. R.E. van Esch (Universiteit Leiden)

Verschijningsdatum: september 2017

prijs: €59,- exclusief btw. (exclusief verzendkosten); Prijswijzigingen voorbehouden

aantal pagina's: ca. 210

isbn: 978-90-77847-08-4

serie: Serie voor de rechtspraktijk deel 6

Bestellen: klik hier om het boek via e-mail te bestellen.

Download hier de inhoudsopgave in pdf-formaat.

 

De belangen van de klant en de bank

Belangen van de klant en de bank

 Dat banken en hun klanten bij hun doen en laten met elkaars belangen rekening moeten houden, is gemeengoed. Waar bij een spanning tussen deze belangen de grens ligt tusssen het eigen belang en het belang van de ander is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De rechter zal aan de hand hiervan nader invulling moeten geven aan de toepasselijke rechtsnormen.


Dit boek bevat een aantal bijdragen rond het thema 'de belangen van de klant en van de bank'. Het is de handelseditie van een boek dat door de auteurs is aangeboden aan Wil Filott bij zijn afscheid als bankjurist. Alle auteurs hebben een brede praktijkervaring op het terrein van het financieel recht en de meeste auteurs hebben hierover al eerder gepubliceerd.

Het boek is van belang voor leden van de rechterlijke macht, advocaten, bedrijfsjuristen en wetenschappers betrokken bij het financieel recht.

Dit boek staat onder redactie van prof.mr. R.E. van Esch (Universiteit Leiden)

prijs: €59,- inclusief btw. (exclusief verzendkosten)

aantal pagina's: ca. 224

isbn: 978-90-77847-05-3

serie: Serie voor de rechtspraktijk deel 3

Bestellen: klik hier om het boek via e-mail te bestellen.

Download hier de inhoudsopgave in pdf-formaat.

 

Inleiding Financieel Recht

Inleiding Financieel Recht 2012-2013

Het financiële recht is voor veel juristen onbekend terrein.Inleiding Financieel Recht Daarom beoogt deze inleiding de belangrijkste onderwerpen in het financiële recht op een praktische wijze toegankelijk te maken door middel van een thematische indeling die aansluit bij de praktijk.

Daarmee is deze uitgave een uitstekende eerste bron van informatie voor degenen die het financiële recht bestuderen of anderen die zich over het financiële recht willen informeren.
De uitgave staat onder redactie van gerenommeerde juristen en zal om de twee jaar worden geactualiseerd.

Dit boek staat onder redactie van:
prof. mr. R.E. van Esch (Universiteit Leiden), mr. J.L.S.M. Hillen (BNG), mr. C.M.W. Lieverse (Loyens & Loeff), mr. M. van Luyn (Aegon Nederland).

Docters van Leeuwen over Inleiding Financieel Recht:

Al hetgeen de financiële markten aangaat in een helder, goed toegankelijk boek. Als u het leest zal het u geen specialist maken, maar wel een generalist die heel goed zal weten wat er te koop is.

2e herziene druk
Verschijningsdatum: augustus 2012

prijs: € 75,- inclusief btw. (exclusief verzendkosten); Prijswijzigingen voorbehouden

aantal pagina's: ca. 400

isbn: 978-90-77847-00-8

serie: Serie voor de rechtspraktijk deel 2

Bestellen: klik hier om het boek via e-mail te bestellen.

Download hier de inhoudsopgave in pdf-formaat.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

  • Uitgeverij Den Hollander B.V.
  • Postadres
    Postbus 325
  • 7400 AH Deventer
  • telefoon 0570-751 225
  • fax 0570-751 220
  • e-mail info@denhollander.info
  • KvK-nummer 38024515
  • BTW-nummer NL8155.53.213B01