Tijdschrift voor Financieel Recht

2017 nr. 10

Inleiding

Een cross-sectoraal, Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct?

Arthur van den Hurk

Kort na de publicatie van de mid term review voor de kapitaalmarktunie[1] publiceerde de Europese Commissie op 29 juni jl. een voorstel voor een verordening voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP).[2] De ontwerpverordening bevat maatregelen om te komen tot een persoonlijk pensioenproduct waarvan een aantal productkenmerken is gestandaardiseerd op Europees niveau. De Europese Commissie onderbouwt het voorstel onder meer door te wijzen op de verschillen in ontwikkeling van lokale markten voor persoonlijke pensioenproducten en verschillen in beta... ...lees meer

Artikel

Best execution in MiFID II: Iets nieuws onder de zon?

mr. drs. J.A.W.A. Ellenbroek1

De nodige onderwerpen met betrekking tot de herziening van de Markets in Financial Instruments Directive (‘MiFID II’)[2] zijn de revue al gepasseerd in dit tijdschrift.[3] Het onderwerp ‘best execution’ is daarbij vooralsnog enigszins onderbelicht gebleven, wellicht omdat de veranderingen in MiFID II vergeleken met de huidige regels op het eerste gezicht beperkt lijken. Toch zijn de gevolgen voor de praktijk ook hier aanzienlijk. De eisen die aan marktpartijen worden gesteld op het gebied van best execution zijn uitgebreider en meer specif... abonneren of dit artikel kopen.

Productontwikkeling onder MiFID II: De ESMA Richtsnoeren

mr. E.P. Roelofsen1

1. Executive summaryOp grond van art. 16 lid 3 en art. 24 lid 2 van MiFID II[2] gelden er specifieke verplichtingen op het gebied van product governance. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verplichting om vooraf te bepalen voor welke doelgroep (‘target market’) een financieel product[3] geschikt is en hoe de distributie van dit product zou moeten plaatsvinden. Over deze verplichting zijn recent de definitieve richtsnoeren verschenen van ESMA.[4] In dit artikel wordt ingegaan op deze richtsnoeren en wordt ook een aantal knelpunten gesignaleerd. Belangrijke onderdelen van de r... abonneren of dit artikel kopen.

Het spanningsveld tussen MiFID II en de Europese verordening inzake data priv...

mr. J. Jansen en F.F. Nagelkerke1

Alle beleggingsondernemingen zijn drukdoende om de herziene Richtlijn Markten in Financiële Instrumenten (MiFID II) en de Verordening Markten in Financiële Instrumenten (MiFIR)[2] te implementeren in hun organisaties.[3] Vanaf 3 januari 2018 leggen MiFID II en MiFIR aan beleggingsondernemingen vergaande verplichtingen op met betrekking tot het vastleggen van informatie die ziet op hun cliënten. Echter, tegelijkertijd moeten organisaties zich ook voorbereiden op de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordenin... abonneren of dit artikel kopen.

Transparantie

mr. S.M.C. Nuijten1

Op 4 september 2017 heeft de Minister van Financiën het voorstel voor de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten) (hierna: Wet transparant toezicht) aan de Tweede Kamer gestuurd. Daar werd al even op gewacht. De consultatie liep van 20 juni tot 14 augustus 2016 en op 31 maart 2017 heeft de Raad van State advies uitgebracht. Zowel de consultatiereacties als het advies van de Raad van S... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. B.J. Boutellier, mr. J. Sluijter, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam en mr. A.E.E. Verspyck Mijnssen1

Gerechtshoven Gerechtshof Amsterdam, 13 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2971 (Yin Yang c.s. /ING BANK N.V. (ING)) - JvdK Inzake: Beëindiging bankrelatie in verband met verdenking van witwaspraktijken Yin Yang c.s. exploiteerden sinds 1994 een ontmoetingsruimte (ook wel seksclub of saunaclub genoemd). In 2008 kwamen Yin Yang c.s. en ING diverse bankrelaties overeen die voorzagen in verschillende zakelijke bankrekeningen. Daarnaast kwamen Stichting CS Bedrijven (een van de partijen in het geschil) en ING een overeenkomst overeen... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. J.C. Schouten, mr. D.N.I. Gjaltema, mr. L.B.G. Hillen en mr. A.A. Pasaribu

Wet- en regelgeving nationaalPublicatie Regeling verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht WftOp 6 september 2017 is de Regeling verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling wijzigt de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de verhoging van de vrijstellingsgrens voor het aanbieden van effecten aan het publiek van 2,5 miljoen euro naar 5 miljoen euro, onder gelijktijdige invoering van een meldplicht en minimuminformatievereisten voor partijen die gebruik willen maken van deze vrijstelling.... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS