Tijdschrift voor Financieel Recht

2017 nr. 7/8

Inleiding

Nieuw afwikkelingsregime als katalysator van Europese integratie

prof. mr. drs. M. Haentjens

Op 7 juni heeft de Single Resolution Board (SRB) voor de eerste keer in zijn bestaan resolutiemaatregelen genomen. Op die dag heeft de SRB de aandelen van het Spaanse Banco Popular Español (BPE) voor EUR 1,00 doen overdragen aan Banco Santander. In Nederland zijn hierover inmiddels Kamervragen gesteld. Een week eerder bereikten de Europese Commissie en Italië een akkoord over de herkapitalisatie van het noodlijdende Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). Beide acties vonden plaats in het kader van het recentelijk tot stand gebrachte, Europese afwik... ...lees meer

Artikel

Herziening Wet op het financieel toezicht

mr. C. Gerrits1

Na tien jaar Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft), wordt overwogen om de structuur en de opzet van de cross-sectorale wet te herzien. Al vanaf het wetsvoorstel voor een functioneel model voor het financiële toezichtrecht, had de Raad van State de nodige kritiek geuit. Het was ook de Raad van State die uiteindelijk negen jaar later de doorslag gaf om een consultatie te starten voor de (mogelijke) terugkeer naar een sectoraal model. De zogenaamde verkenningsfase waarin de herziening van de Wft zich momenteel bevindt, is van start gegaan met gesprekken met stakeholders en ander... abonneren of dit artikel kopen.

Voltooiing van de bankenunie: banken pakket voorstellen voor CRR2 en CRD5

prof. dr. B. P.M. Joosen1

Na amper een jaar voorbereidingstijd presenteert de Europese Commissie op 23 november 2016 het uitgebreide ‘Risk Reduction Measures’ wetgevingspakket voor vernieuwingen in de prudentiële regels en het toezicht op kredietinstellingen. De grote aantallen voorgestelde wijzigingen in diverse regelingen dienen evenzovele verschillende doelstellingen. Het pakket brengt, min of meer conform de bedoeling, de finale regeling van de leverage ratio en de bepalingen voor de net stable funding ratio, zijnde de regels voor middellange termijn liquiditeitsbeheer. Deze beide hoofdstukken strekken ter vo... abonneren of dit artikel kopen.

Transparantie van banken over gedrag en cultuur

mr. dr. J.G.C.M. Galle en mr. M.E.P.A.R. Jans CCP1

Verantwoord gedrag en een gezonde cultuur binnen banken heeft zich positief ontwikkeld in recente jaren. De transparantie hierover eveneens, maar kan naar een hoger niveau worden getild indien de banken meer specifieke informatie verstrekken over de interne stand van zaken en de ontwikkelingen rond gedrag en cultuur binnen hun bank. abonneren of dit artikel kopen.

De gevolgen van de EMIR op de ISDA Credit Support Annex voor niet-geclearde o...

mr. R.A. Stegeman, mr. D.A. Gerrits en mr. A. Berket1

De EMIR Margin RTS verplicht partijen bij otc-derivatentransacties om onderpand uit te wisselen. In het vorige deel van dit tweeluik introduceerden we de ISDA Credit Support Annex, een standaarddocument dat (met de nodige aanpassingen) hiertoe gebruikt kan worden, alsook de verschillende verschijningsvormen van dit document en de manieren om deze tot stand te brengen. In dit afsluitende deel gaan we in op de benodigde inhoud van de ISDA Credit Support Annex om te voldoen aan de VM-vereisten, alsmede op een aantal noviteiten in de nieuwe documentatie. abonneren of dit artikel kopen.

De pluriforme betekenis van klant centraal

prof. mr. K.W.H. Broekhuizen1

Het komt regelmatig voor dat de juridische betekenis van een begrip in het financiële toezicht niet duidelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de begrippen zorgplicht en belangenconflict.[2] Het geldt bij uitstek voor het fenomeen ‘klant centraal’. Er is geen helderheid over de precieze portee van dit begrip, ook al bestaat sinds de kredietcrisis eensgezindheid dát de klant centraal moet staan. Het gaat bij de onduidelijkheid niet zozeer om het enigszins semantische onderscheid tussen ‘klant centraal’ en ‘klantbelang centraal’,[3] en ... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Handhaving bij uitbesteding in het VK en Nederland

mr. drs. P. Laaper1

Eind 2016 publiceerde DNB haar toezichtsplannen voor het jaar 2017.[2] DNB onderzoekt dit jaar hoe het is gesteld met de beheersing van uitbestedingsrisico’s. Zij richt zich met name op kleine en middelgrote banken, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. Later kondigde DNB aan ook de pensioen- en verzekeringssector op dit punt te onderzoeken.[3] Te verwachten is dat DNB ook in haar toezicht meer aandacht zal besteden aan uitbesteding en daar strenger op zal handhaven. Tot op heden hebben de Nederlandse toezichthou... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Toezicht op toezicht: hoe functioneren de toezichthouders?

mr. R.K. Pijpers

De afgelopen periode verscheen er een aantal rapporten over het toezicht op de financiële sector, die de indruk wekken dat de verschillende financiële toezichthouders hun zaakjes goed op orde hebben. Zo werd in de zogenaamde ZBO-verslagen geconcludeerd dat DNB en AFM in de periode 2010-2015 als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) ‘doelmatig en doeltreffend’ hebben gefunctioneerd.[1] In zijn eveneens vijfjarige Financial Sector Assessment Program (FSAP) meldde het IMF – in de woorden van DNB – ‘dat er in antwoord op de crisis de afgelopen vijf jaar belangrijke en verstre... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. B.J. Boutellier, mr. J. Sluijter, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam en mr. A.E.E. Verspyck Mijnssen1

Commissie van Beroep KiFiD Geschillencommissie Financiële Dienstverlening KiFiD <article_title>Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 10 mei 2017, nr. 2017-295 (Consument / ING Bank N.V. (‘ING’)) - JS Inzake: Terugdraaien aan- en verkooporders wegens misprijs toegestaan; geen schade Consument heeft tussen 8 en 14 april 2016 vijf kooporders en vijf verkooporders verricht op de ING Sprinter met onderliggende waarde Berkshire Hathaway Inc. De koopprijzen va... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. J.C. Schouten, mr. D.N.I. Gjaltema, mr. L.B.G. Hillen en mr. A.A. Pasaribu

Wet- en regelgeving NationaalPublicatie Regeling bekostiging financieel toezicht 2017Op 1 juni 2017 is in de Staatscourant de Regeling bekostiging financieel toezicht van 24 mei 2017 gepubliceerd. Deze regeling stelt de bandbreedte en tarieven voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector voor 2017 vast. De regeling komt in grote lijnen overeen met de Regeling bekostiging financieel toezicht van 2016. De aan de sector door te berekenen kosten van het doorlopend toezicht door de AFM stijgen met 6% ten opzichte van 2016, onder andere als gevolg van een ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS