Tijdschrift voor Financieel Recht

2024 nr. 7/8

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Uniforme regels voor prospectusaansprakelijkheid in Europa?

prof. mr. D. Busch en prof. dr. M. Lehmann

Voorwoord   Het nieuwe Europese Parlement wordt rechtser, maar de middenpartijen blijven veruit het grootst. Wat dit de komende vijf jaar gaat betekenen voor de koers van de Europese Unie moet natuurlijk nog blijken, maar wij concluderen min of meer opgelucht dat het Capital Markets Union (CMU) Action Plan dat de Europese Commissie alweer in september 2015 lanceerde in ieder geval niet meteen ten grave behoeft te worden gedragen.   Hoe zat het ook weer met de CMU? Het idee is simpel. De CMU moet bevorderen dat v... ...lees meer

Artikel

Digitale Euro: met grote stappen snel thuis?

Prof. dr. W.A.K. Rank, mr. dr. R.J. Theissen en mr. G.W.H. Katgert1

Het voorstel van de Europese Commissie voor de digitale euro legt vergaande verplichtingen op aan meerdere actoren in het betalingsverkeer. Dit betreft onder meer een acceptatieplicht voor de zakelijke ontvangers van betalingen in digitale euro's (zoals winkeliers en overheden) en een distributieplicht voor betrokken betaaldienstverleners. Dit artikel wijst op de implicaties hiervan, mede in het licht van nut en noodzaak van de digitale euro vanuit commercieel perspectief en vanuit het perspectief van het algemeen belang. 1. INLEIDING Op 28 j... abonneren of dit artikel kopen.

De korte verjaringstermijn bij zorgplichtschendingen

mr. dr. M.D.H. Nelemans1

Bij een gestelde bancaire zorgplichtschending is voor de aanvang van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW vereist dat de benadeelde over de kennis en het inzicht beschikt die nodig zijn om de deugdelijkheid van het handelen van de bank te kunnen beoordelen. 1. Inleiding Renteswap-jurisprudentie heeft op belangrijke punten bijgedragen aan de rechtsontwikkeling binnen het financiële vermogensrecht. Deze ontwikkeling is met name zichtbaar ten aanzien van dwalingsvraagstukken, de invulling van (pre)contractuele zorgplichten en – recentelijk - verjar... abonneren of dit artikel kopen.

The Effects of Sustainability Policies on Investor Protection in the EU, UK, ...

Mr. R. Amrani1

In the last few years various ESG regulations have been implemented in the EU, US, and UK to improve investor protection. These regulations vary somewhat, but one commonality is that they all build on the existing investor protection frameworks. This article finds that while imposing additional obligations on advisers and providing some opportunities for investors, not all measures will prove effective. Instead, they tend to reflect the benefits as well as the drawbacks of the existing investor protection frameworks rather than addressing them. ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Regulering van beleggingen van verzekeraars: ontwikkelingen rond het prudent ...

mr. A.J.A.D. van den Hurk1

Rondom het Nieuws   In deze bijdrage bespreekt de auteur een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de regulering van beleggingen van verzekeraars. Sinds de inwerkingtreding van de Richtlijn Solvabiliteit II heeft de Europese wetgever de keuze gemaakt voor het uitgangspunt van beleggingsvrijheid, onder toepassing van het prudent person principe. Een verzekeraar is vrij om zelf het beleggingsbeleid vorm te geven, zonder daarvoor aan kwantitatieve beperkingen te zijn gebonden. Wel moet het beleggen prudent gebeuren en moeten de doelstellingen van de Richtlijn Solva... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS